Διοργάνωση


Οργανωτής:
- ΗΛΙΟΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Συνδιοργανωτές:
- ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΘΗΡΑΪΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Οργανωτική Επιτροπή:
- Αγγελική Γεωργαντοπούλου, Οινολόγος
- Ματθαίος Δημόπουλος, Γενικός Διευθυντής Ένωσης Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊότων
- Κώστας Κωνσταντινίδης, Ηλιότοπος Συνέδρια
- Ηλίας Ρουσσάκης, Γεωπόνος
- Γιώργος Χατζηγιαννάκης, Εστιατόριο Σελήνη
- Σκοπελίτης Γιώργος, Προϊστάμενος Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης Θήρας