Πρόγραμμα


CherryTomato2011-program-1.pdf

Το πρόγραμμα του συνεδρίου


CherryTomato2011-program.pdf

Το πλήρες έντυπο που περιέχει πληροφορίες για το συνέδριο, πρόγραμμα, χορηγούς κλπ