Αρχική


Το συνέδριο


Στόχος του συνεδρίου ήταν να αποτελέσει, για μια ακόμη φορά, τόπο παρουσίασης και συζήτησης για την καλλιέργεια της μικρόκαρπης τομάτας και τα θέματα τεχνολογίας και προώθησης σχετικά με αυτό το ανερχόμενο προϊόν.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο «τοματάκι Σαντορίνης», στα προϊόντα μεταποίησής του και στις χρήσεις τους.

Η γαστρονομία της Σαντορίνης και η άρρηκτη σχέση της με το «τοματάκι Σαντορίνης» είχαν ξεχωριστή θέση στις εργασίες του συνεδρίου και στις παράλληλες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν.

Διακεκριμένοι ομιλητές, ειδικοί στα θέματα που καλύπτουν οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου, συμμετείχαν ως ομιλητές. Παράλληλα, οι οργανωτές του συνεδρίου είχαν προσκαλέσει επιστήμονες, ερευνητές και στελέχη επιχειρήσεων του κλάδου να μοιρασθούν τις γνώσεις και τις απόψεις τους πάνω στο θέμα. Και όλα αυτά, σε ένα μοναδικό περιβάλλον ... το διάσημο νησί της Σαντορίνης.

Το φετινό συνέδριο ήταν πιο επίκαιρο από ποτέ και είχε εορταστικό χαρακτήρα, αφενός μεν γιατί βρισκόταν σε τελικό στάδιο η αναγνώρισή του «τοματάκι Σαντορίνης» ως προϊόν ΠΟΠ, αφετέρου δε γιατί η διαρκώς διευρυνόμενη ζήτησή του είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθούν και οι καλλιεργητές-παραγωγοί και η καλλιεργούμενη έκταση.

Τα δύο προηγούμενα συνέδρια που πραγματοποιήθηκαν το 2002 και το 2005, ήταν αυτά που αποτέλεσαν την αφετηρία για τη σημερινή επιτυχημένη πορεία του «τοματάκι Σαντορίνης» καθώς και για μια σειρά άλλα θέματα που συνδέονται με την τοπική αγροτική παραγωγή και τη γαστρονομία του νησιού.